به نام خدا 

                                               

شرکت نساجی حجاب شهرکرد (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی ساخت استخرهای تصفیه خانه پساب صنعتی و ساختمان های جنبی آن در محل کارخانه شماره یک خود به آدرس ذیل را از طریق مناقصه عمومی و طبق شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

1- حجم عملیات بتنی حدود 650 متر مکعب که می تواند تا 25% کاهش یا افزایش داشته باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه 2،000،000،000 ریال می باشد.

3- شرکت در رد یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهادها مختار است.

4- هزینه کارشناسی، آگهی روزنامه و سایر هزینه های برگزاری مناقصه از برنده دریافت می گردد.

 

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و سایر شرایط مناقصه می توانند تا تاریخ 1400/03/31 به محل شرکت واقع در شهرکرد، کیلومتر 7 جاده خوزستان، تلفن 7-33399136-038 و یا دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، بین مطهری و بهشتی، کوچه ناهید، پلاک 47 طبقه دوم، تلفن 9-88556657-021 مراجعه فرمایند.

 

بازگشایی پاکت ها به صورت غیر حضوری خواهد بود.  

 

 

آدرس دفتر مرکزی

تهران خیابان میرزای شیرازی (بین استاد مطهری و شهید بهشتی) خیابان ناهید پلاک 47 طبقه 2

تلفن : 9-88556657-021
فاکس : 88556650-021

اینستاگرام