شرکت نساجی حجاب شهرکرد در نظر دارد برای اولین بار در ایران پارچه های چادر مشکی با استفاده از ماشین آلات پیشرفته روز دنیا تولید نماید. بدین منظور پروژه تولید پارچه چادر مشکی در سال 93 تعریف و شروع شد.

ماشین آلات خط تولید با نظارت متخصصین خارجی و توسط جوانان تحصیل کرده بومی در محل های مربوطه نصب و راه اندازی شده است و فرآیندهای متعدد و متنوع تولیدی درجریان می باشد.

این طرح توسعه که شامل فرآیندهای تولید نخهای تابیده و تثبیت شده ITY تولید چله های بافندگی و پس از آن بافت پارچه ، آماده سازی های ویژه پارچه چادری ، رنگرزی و تکمیل نهایی و سرانجام بسته بندی این محصول می باشد تماما تحت نظارت متخصصین خارجی و با مواد اولیه و طبق برنامه کاری ایشان در جریان بوده و محصولات تولیدی در حال استانداردسازی می باشند.

به منظور بهره برداری از ظرفیت های داخلی، مقادیری از نخ های مصرفی از شرکت های معتبر داخلی در حال تامین می باشد که با این روش از یک سو از تولیدات داخلی حمایت می گردد، از سوی دیگر موجبات کاهش هر چه بیشتر وابستگی را فراهم می آورد و از دیگر سو باعث ارتقاء کیفی محصولات میهنی می گردد.

ظرفیت تولید این طرح توسعه برابر با ده میلیون متر طول پارچه چادری با عرض های از 110 سانتیمتر به بالا می باشد.

آدرس دفتر مرکزی

تهران خیابان میرزای شیرازی (بین استاد مطهری و شهید بهشتی) خیابان ناهید پلاک 47 طبقه 2

تلفن : 9-88556657-021
فاکس : 88556650-021