1- محمد حسن میری – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا 

2- محمدعلی بیژن پور – رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان 

3- علیرضا قیامتیون – نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری سینا 

4- علی خانکی – عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ره نگار خاور میانه پارس

5- حامد برزگر – عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

آدرس دفتر مرکزی

تهران خیابان میرزای شیرازی (بین استاد مطهری و شهید بهشتی) خیابان ناهید پلاک 47 طبقه 2

تلفن : 9-88556657-021
فاکس : 88556650-021

اینستاگرام